About me

Blog này mục đích lập ra là để note lại các kiến thức mình dùng trong công việc.

Gồm các kiến thức mình copy trên mạng, 1 số từ trang wiki, 1 số là chia sẻ cá nhân v.v.v.

Các bài viết mình copy về, sẽ có chữ Nguồn : #tên_website ở dưới cùng bài viết.

Và 1 số sở thích cá nhân.

Đối với các bài viết liên quan tới công việc, kỹ thuật :

  • Nếu là bài mình copy về, mình sẽ cố gắng dịch bằng kiến thức bản thân ở dưới bài viết bằng tiếng việt. Theo cách hiểu về mặt kỹ thuật của mình.
  • Đối với các bài viết hoàn tiếng bằng anh, nếu mình ko ghi chú là bài copy thì đó có nghĩa là mình viết chia sẻ từ kinh nghiệm hiểu biết bằng tiếng anh.
  • Mục đích là để mình tự training khả năng tiếng anh của mình thôi.
  • That ‘s all. Hope you will correct my mistakes . Thanks.

Email : nguyenminhtri173@gmail.com

Fa-cê-bóc : https://www.facebook.com/sylar173

Trong hình ảnh có thể có: Minh Trí, ảnh tự sướng và cận cảnh