Nhậu hay không nhậu, không nhậu hay nhậu, nói 1 lời đi….

3 tấm ảnh chế này ở trên mạng, mình thấy vui vui và có share trên facebook vào 2 khoảng thời gian khác nhau.
Nay tự dưng thấy thêm 1 tấm, thế là ráp lại thành 1 câu chuyện luôn =))

Có vợ phải thế mà …..

Rate this post