Inglourious Basterds – 2009 (Định Mệnh)

Một bộ phim về cuộc chiến chống phát xít Đức khá hay, kết thúc có hậu

Cũng gay cấn tuy nhiên độ gay cấn so với điệp vụ Valkyrie của Tom Cruise thì vẫn chưa bằng, và bộ đó kết thúc cũng chả có hậu.

Ấn tượng nhất k phải Brad Pitt mà là thanh niên già già, k nhớ tên, nhiệm vụ chuyên thảm sát dân Do Thái. Thanh niên này đóng đạt tới mức khinh bỉ vì độc ác, thông minh, nhạy bén và sẵn sàng bán đứng Hít-le để qua phe đồng minh vì vật chất.

 

Rate this post